فروشندگان زهر عقرب زرد

فروشندگان زهر عقرب زرد به صورت گرمی

عقرب جز بندپایان محسوب می شود این حشره دارای سمس خطرناک است که در صورت گزش می تواند خطراتی برای افراد به وجود آورد اما نیش و زهر عقرب تنها خطر ندارد بلکه این مح

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید