عرضه مستقیم عقرب

عرضه مستقیم زهر عقرب هوتنتوتاساچ

عقرب‌ها یاد آور ترس و رعب برای ما انسان‌ها هستند. صرف نظر از کشندگی عقرب هوتنتوتا ساچ گونه‌ای است که ظاهر آن بیش از زهر آن ترسناک است اما این عقرب سودش برای انس

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید