عرضه عمده زهر عقرب

قیمت انواع زهر عقرب غیر حفار مزوبوتوس اپئوس

در گذشته افراد این تصور را داشتند که عقرب ها هیچ خاصیتی به جز نیش زدن نداشته اما امروزه به خاصیت زهر آنها پی برده شده است و از نمونه های مختلف برای فرایند زهرگی

بیشتر بخوانید

قیمت انواع زهر عقرب گاردیوم پرورشی

امروزه یکی از بهترین روش ها برای درمان گزیدگی عقرب گاردیوم زهر عقرب پرورشی به حساب می آید. انواع گوناگونی از زهر عقرب گاردیوم پرورشی وجود دارد که هر کدام از آن

بیشتر بخوانید

عرضه عمده زهر عقرب هوتنتوتا ساچ

در گذشته زهر عقرب تنها به عنوان یک ماده سمی، خطرناک و کشنده شناخته می شد، اما امروزه از این ماده به طور گسترده ای در صنعت دارو و درمان استفاده می شود و به همین

بیشتر بخوانید