زهر ضد سرطان

عرضه کنندگان زهر ضد سرطان عقرب

ترکیبی در سم عقرب شناسایی شده است که به طور انتخابی به سلولهای سرطانی مغز متصل می شود ، بنابراین پزشکان آن را برای تشخیص سرطان مغز ترکیب می کنند.زهر ضد سرطان عق

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید