تولید زهر عقرب همی سکورپیوس لپتوریس گرمی

تولید کنندگان زهر عقرب همی سکورپیوس لپتوریس گرمی

سالانه افراد بسیار زیادی به دلیل گزش عقرب به بیمارستان مراجعه می کنند عموما قسمت های کویری کشور ایران نیز عقرب های بسیار زیادی دارد.پژوهشگران در طی پژوهش‌های اخ

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید