توزیع عمده زهر عقرب گاردیوم

توزیع عمده زهر عقرب گاردیوم پرورشی

عقرب گاردیوم پرورشی، گونه‌ای کژدم می باشد که در بیرون از مرزهای ایران وجود دارد. هر ساله تعدادی از افراد به وسیله ی این عقرب مصدوم می شوند.

زهر این عقرب بسیا

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید