بازار توزیع زهر عقرب

بازار توزیع زهر عقرب سیاه گرمی

ایران کشوری است با اقلیم گرم
چگونه های بسیار زیادی از جانوران را
دارد
یکی از انواع این جانوران عقرب ها هستند
که به انواع مختلفی تقسیم می شوند
عکس از عقرب ها سمی

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید