ارائه زهر عقرب پرورشی

ارائه زهر عقرب گاردیوم پرورشی

یکی از شش گونه عقرب شناخته شده در کشور برای تولید و تهیه انواع مختلف زهر از آنها عقرب گاردیوم یا گاریو می باشد که معمولاً به رنگ های زرد مایل به قهوه ای دیده می

بیشتر بخوانید

شرکت وارداتی زهر مایع عقرب خالص

شرکت وارداتی انواع زهر عقرب خارجی کیفیتی بسیار موثر را برای تحقیقات آزمایشگاهی شما عزیزان و همچنین تیم درمانی پزشکان با قیمت ایده آل ارائه می دهد. زهر عقرب مزوب

بیشتر بخوانید

تولیدی معتبر زهر مایع عقرب خالص

تولید زهر مایع عقرب خالص، در بسیاری از شهرها و استان های کشورمان، با استقبال قابل توجهی روبرو شده است. بسیاری از واحدهای فعال تولیدی معتبر زهر مایع عقرب خالص، ب

بیشتر بخوانید